محصول ویژه

آجیل مخلوط انتخابی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
فروشنده :
هفت مغز
@ هفت مغز

از بین محصولات حداقل 7  آجیل را  میتوانید انتخاب کنید.


آجیل شما در بسته‌های  جداگانه  ارسال می شوند.


کد تخفیف 5 درصد: 7maghz-entekhabi


 

قیمت این بسته وابسته به انتخابهای شما می باشد.

 

از تومان

مغز پسته خام

112,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

مغز پسته شور

112,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته اکبری دستچین خام

87,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته اکبری اعلاء شور

74,750 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته اکبری دستچین شور زعفرانی

87,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته احمد آقایی خام

71,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته احمد آقایی شور

71,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته کله قوچی شور

87,125 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته کله قوچی خام

87,125 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته فندقی شور

59,875 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

بادام درختی ایرانی خام

74,875 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

بادام درختی ایرانی شور

74,875 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

بادام درختی ایرانی دوآتیشه

74,875 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

بادام درختی خارجی خام

74,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

بادام درختی خارجی شور

74,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

بادام مامایی شور

87,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

بادام مامایی خام

87,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

بادام منقا نمکی (پوست کاغذی)

59,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

بادام منقا خام (پوست کاغذی)

59,375 تومان
پاک کردن
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

مغز فندق ایرانی خام

133,125 تومان