ورود و عضویت
0
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
×

آجیل مخلوط انتخابی

از تومان

مغز پسته خام

127,375 تومان
صاف
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

مغز پسته شور

127,375 تومان
صاف
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته اکبری دستچین خام

98,875 تومان
صاف
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته اکبری اعلاء شور

84,875 تومان
صاف
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته اکبری دستچین شور زعفرانی

98,875 تومان
صاف
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته احمد آقایی خام

79,875 تومان
صاف
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته احمد آقایی شور

79,875 تومان
صاف
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته کله قوچی شور

89,625 تومان
صاف
شما می‌توانید یک مقدار مینیمم از 1 و یک مقدار ماکزیمم از 10 برای این محصول انتخاب کنید.

پسته کله قوچی خام

89,625 تومان